Image1\
 

Súčasťou výstavby sú aj terénne úpravy, výkopové práce, vŕtanie mikropilot a betonárske práce.