Image1\
 

Realizáciu telekomunikačnej stavby zabezpečujeme v rozsahu:

 • stavebná časť
 • montáž oceľových konštrukcií
 • napojenie stavby na elektrickú sieť – VN prípojka, trafostanica, NN prípojka
 • elektroinštalácia stavby
 • montáž klimatizácie, EZS, EPS
 • technologická montáž
 • revízia elektrického zariadenia a uzemnenia

 

Realizáciu líniovej stavby zabezpečujeme v rozsahu:

 • výkopové práce
 • riadené a neriadené pretláčanie
 • pokládka HDPE chráničiek a mikrotrubičkových systémov
 • zaťahovanie a zafukovanie optických káblov do chráničiek a mikrotrubičiek
 • zváranie vlákien optických káblov
 • meranie vlastností optickej trasy


Firma je vybavená profesionálnym náradím, prístrojmi a meracím zariadením na montáž technológií :

 • Site Master S331 A
 • CELL Master č. MT8212B
 • merač chybovosti Wandel&Golterman PF-35 - 2 ks
 • frekvenčný čítač do 3 GHz HEWLETT PACKARD od výrobcu HP č. 53181A
 • WATTMETER model APM-16 - 2 ks
 • súprava pre montáž RR zariadenia MiniLink E a MiniLink TN
 • 2 súpravy pre orezávanie koaxiálných káblov Suhner
 • súprava pre orezávanie a ukončenie vlnovodov Andrew
 • súprava pre nastavovanie azimutov a sklonov antén Kathrein
 • prístroj LanCat pre meranie parametrov štrukturovanej kabeláže UTP/FTP Cat 5+
 • kompletné horolezecké súpravy vrátane TKV Haca
 • elektrocentrála HONDA 2kW - typ ELI 20
 • mobilná elektrocentrála CATERPILLAR 12,5 kVA - typ GEL 12.5
 • káblový lokátor - C.Scope Cable Avoidance Tool