Image1\
 

Podieľali sme sa na výstavbe fotovoltaických elektrární, optických sietí, inštalácii interiérových rozvodov, dodávke pozorovacích veží pre štátnu hranicu.